Enkele getuigenissen van Patinzeilers

Guido Depoorter – gepensioneerd – eerste Belgische patinist

Natuurlijk ben ik zeer opgetogen over de evolutie van de zeil slee sport aan de Vlaamse kust met steeds meer joviale liefhebbers. Gij vormt een voorbeeldige elite: ondanks verscheidenheid van aard beoefent gij op hartelijke, speelse, gezond wedijverende manier een naar geest en lichaam vormende sport. De omstandigheden zijn daarvoor ook bijzonder gunstig: het samentreffen van actieve mensen aan een zeer geschikte “infrastructuur”: het strand, de zee, de wind – en de Patin, die daar ideaal aangepast is. Geniet er met velen, veel en vele jaren van!
 
 uit programma Eur. Kamp Pati a Vela – from programm Eur. Champ. by NOSEPASA

guido depoorter

Geef een reactie